Skip to main content


پتی نیوز –
تحقیقات جدید موسسه ریستاد انرژی، حاکی از آن است که رفتن شرکتهای نفتی به سمت کاهش هزینه‌ها و اتوماسیون بیشتر ممکن است باعث شود طی 10 سال آینده 20 درصد فرصت‌های شغلی در صنایع نفتی و گاز از بین برود.
این موسسه در گزارشی که اوایل این هفته منتشر شد، می‌گوید:  حداقل 20 درصد از فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز از جمله حفاری، پشتیبانی عملیاتی و نگهداری و تعمیرات تا سال 2030 به صورت ماشینی انجام خواهد شد.
این موسسه می‌گوید:‌ این مسئله 400 هزار فرصت شغلی را در کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان تحت تاثیر قرار داده و از بین خواهد برد.
محاسبات موسسه ریستاد انرژی نشان می‌دهد که کارگران روسی و  آمریکایی بیشترین آسیب را از محل توسعه استفاده از ربات‌ها در صنایع نفتی خواهند دید و این امکان وجود دارد که 200 هزار کارگر روس و 140 هزار کارگر آمریکایی شغل خود را از دست بدهند.
البته در این گزارش نسبت به از بین رفتن فرصت‌های شغلی در عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت  جهان در نتیجه ورود ربات‌ها به این صنایع بحثی به میان نیامده است. 
در حال حاضر برخی پیمانکاران نفتی نظیر نابورز در آمریکا در حال تولید ربات‌هایی برای جایگزین کردن کارگران در برخی مشاغل حساس در صنعت نفتی و گازی هستند. 
وبسایت این شرکت نشان می‌دهد که ربات‌های تولیدی آن می‌توانند جایگزین کارگران به خصوص در سکوهای حفاری شوند.
∎​