Skip to main content

برخی فعالان اقتصادی با اذعان به اینکه تحریم مشکل‌ساز بوده، یک پرسش مهم مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر تحریم رفع شود، آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله حرکت به سمت دولت تسهیل‌گر و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟
نوشته اقتصاد ایران چقدر برای «اصلاحات» آماده است؟ اولین بار در پتی نیوز پدیدار شد.