Skip to main content


پتی نیوز –
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، «آمنه نادعلیزاده» افزود: این محدودیت‌ها شامل افتتاح نشدن حساب و کارت بانکی جدید، گشایش نیافتن اعتبارات اسنادی و  اعطا نشدن تسهیلات بانکی است.
وی ادامه داد:  اقدام سخت‌گیرانه‌تری که بر اساس این قانون برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده،  مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک است. این حساب‌ها تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می‌ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام می‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود: بر اساس قانون جدید، صدور چک به طور سیستمی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود، بنابراین سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت شامل کسانی که چک برگشتی رفع سواثر نشده دارند و یا افرادی که دارای محکومیت قضایی هستند دسته چک جدید صادر نخواهد کرد.
نادعلیزاده گفت: صادر کننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند، بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود.به گفته وی، ‌ گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند،  در غیر این‌صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند.
وی افزود: در صورت تطابق نداشتن، اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند.
به گزارش ایرنا، پیشترسخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در قانون جدید به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود، گفت: قانون جدید چک، ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سخت‌گیرانه‌ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد.

∎​