Skip to main content


پتی نیوز –
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نبود الگوی کشت را علت اصلی مازاد تولید محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت: همه ساله عدم اجرای الگوی کشت منجر به مازاد تولید روی دست کشاورز یا کمبود محصول در بازار می شود.
او بی توجهی الگوی کشت را علت اصلی نابه سامانی و برهم زدن نظم بازار عنوان کرد و افزود: تا زمانی که در بحث خرید تضمینی، قیمت ها متعادل نیست، تولیدکننده چطور می تواند وارد بحث الگوی کشت شود.
نورانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل تولید، برنامه مناسب برای صادرات باید اتخاذ شود تا مشکلی برای تولیدکننده و کشاورز در محصولات باغی ایجاد نشود که این امر منجر به هدر رفت منابع پایه می شود‌.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از نبود متولی صادرات بیان کرد: با ایجاد متولی صادرات و برنامه ریزی مناسب، شرایط برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده فراهم می شود.
او با اشاره به مشکلات عدیده پیش روی صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: مشکلات پیش روی محصولات فساد پذیر بیانگر بی توجهی به فرایند تولید است، از این رو تمامی نهاده های تصمیم گیر صادرات باید در یک جا جمع شوند تا تولید روی دست تولیدکننده نماند.
امنیت غذا و ایمنی غذا ۲ اصل مهم در تمامی کشورها
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر برنامه مدون تولید و صادرات در کشور بیان کرد: دولت سیزدهم به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مدونی به دور از حاشیه برای تولید و صادرات ایجاد کند، بدین منظور امنیت غذا و ایمنی غذا ۲ اصل مهم در تمامی دولت هاست.
به گفته او، کشورهای ابرقدرت می توانند غذای مردم را تولید و صادر کنند و به عبارت دیگر کسانی می توانند حرف اول را در دنیا بزنند که غذایشان را تامین‌ می کنند، در غیر این صورت نمی توان حرفی برای گفتن داشت.
مشکلات صادرات مانع رقابت با رقبا شد
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در پایان با اشاره به کمبود کانتینرهای یخچالی و مشکلات حمل و نقل تصریح کرد: صادرکننده تنها باید با ایجاد بازارهای هدف اقدام به صادرات کند، در حالی که با مشکلات متعددی از جمله حمل و نقل و مواد اولیه به دلیل بی توجهی مسئولان با امر صادرات رو به روست. این در حالی است که طی سال های اخیر که تحریم‌های ظالمانه اعمال شد، به جای آنکه از این سیاست ها پادزهر درست کنیم، مشکلات داخلی را تشدید کردیم که انتظار می رود در دولت سیزدهم با ایجاد زیرساخت های لازم از جمله کانتینرهای یخچالی نقش صادرات پررنگ دیده شود تا بتوانیم در شرایط تحریم‌ با تامین‌ امنیت غذایی جلوی کشورها بایستیم.
انتهای پیام/
∎​