Skip to main content


پتی نیوز –
علیرضا لطفی گفت: پرونده تقلب و عرضه ۴۴۶ کیسه آرد دارای شپشک برای یک شرکت تولیدی به ارزش یک میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی کوهدشت رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول، شرکت را با اعمال مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا به پرداخت ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: با گزارش بازرسان جهادکشاورزی، پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال که شبکه بهداشت و درمان در پاسخ استعلام، نداشتن قابلیت مصرف انسانی این آرد‌ها را اعلام کرد.
 

∎​