Skip to main content


پتی نیوز –
علیرضا عبدی در سفر به استان هرمزگان گفت: پیش از انقلاب اسلامی نرخ باسوادی در کشور ۴۷ درصد بود.
او گفت: ویژگی مهم سوادآموزی در کشور، اجباری نبودن آن است.
 اکنون ۲۶ هزار آموزش دهنده در طرح نهضت سوادآموزی کشور فعالیت می‌کنند که هزار و ۴۰۰ نفر از آن‌ها در هرمزگان هستند.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: نهضت سوادآموزی در کشور به صورت برون سپاری و با همکاری موسسه‌های مختلف در حال اجراست.
محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: نرخ باسوادی در شهرستان‌های بشاگرد، جاسک و میناب پایین‌تر از متوسط استانی است.
17 شهریور روز جهانی سواد آموزی نامگذاری شده است.

∎​