Skip to main content


پتی نیوز –
حسین ریاضی گفت: از این میزان اعتبار ۴۵ میلیارد تومان آن برای اجرای شبکه فاضلاب است که بخشی از آن به زودی با برگزاری مناقصه برای اجرای فاضلاب بهاران هزینه شده که ۵۰ میلیارد تومان این اعتبار برای احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی است که عملیات اجرایی آن در ابتدای جاده سبزوار- اسفراین به زودی آغاز می‌شود که با احداث آن بخشی از مشکل ذخیره سازی آب برطرف می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سبزوار گفت: ساخت مخزن یکی از نیاز‌های آب شرب این شهر است در این شهرحدود ۳۰ هزارمتر مربع کمبود مخزن ذخیره آب وجود دارد که با احداث این مخزن جدید بخشی ازمشکل ذخیره سازی ۱۰ هزار مترمکعب آن برطرف می‌شود.
 سبزوار بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و آب آشامیدنی مصرفی آن از ۴۰ حلقه چاه تامین می‌شود و با ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال و ۱۵ ایستگاه پمپاژ در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

∎​