Skip to main content

پتی نیوز –
به گزارش بورس تابناک، محسن عبدی در خصوص تقسیم سود شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت، اظهار کرد: از مجموع ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت، تاکنون ۲۹ شرکت مجامع خود را برگزار کردندکه از این تعداد، ۲۵ شرکت سود مصوب نقدی داشتند و مشخصات اطلاعات آن‌ها در سامانه کدال درج شده است.رئیس اداره توزیع سود شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه بیان کرد: همچنین از ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت، مجامع ۴ شرکت هم برگزار شده که هیچ سودی مصوب نکردند. باقی مانده شرکت‌ها که شامل ۷ شرکت می‌شود نیز تا پایان دوره مالیشان، امکان برگزاری مجامع را دارند که طی روز‌های آتی این مجامع برگزار خواهد شد.
عبدی در پاسخ به این پرسش که شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکنون چه میزان سود برای سهامداران واریز کرده اند؟ گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۲۹ مرحله توزیع سود داشته است که این تعداد به مبلغ ۳۱۳ هزار میلیارد ریال توزیع سود انجام شده است.رئیس اداره توزیع سود شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: براساس آخرین آمار توزیع سود شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکنون ۵۴۹ شرکت پس از برگزاری مجامع خود را از طریق این شرکت داشتند که از این تعداد تا هفته پایانی مرداد ۲۰۴ شرکت توزیع سود سهامداران آن‌ها انجام پذیرفته است.وی همچنین گفت: در این مدت نیز ۹۵ شرکت توزیع مطالبات سنواتی که شامل وجوه حق تقدم استفاده نشده و مطالبات گذشته را از طریق این شرکت انجام داده اند./صداوسیما

∎​