Skip to main content

انسیه ابوبصیر، عضو شورای اسلامی شهر زنجان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: بر اساس تعهدی که در مقابل مردم در راستای فساد و رفع تبعیض و بی‌عدالتی داشتیم، در بحث ساخت و سازها وارد عمل شده و پرونده‌ها را بررسی کردیم. عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی مردم در مواجهه با اجرائیات است و در صورت آغاز ساخت و ساز در نخستین وهله با این امر مواجه می‌شوند، بیان کرد: البته در بخشی از کار مواجهه با این امور قانونی است، اما گاها برخوردهای متعارض موجب بی‌عدالتی می‌شود که خواسته شهروندان برقراری عدالت است. وی با اشاره به اینکه اخیرا پرونده مربوط به جایگاه سوخت الهیه را اخیرا بررسی کرده و به نکات خوبی رسیدیم، گفت: با توجه به اینکه همسایگان نیز در این ارتباط نارضایتی داشتند؛ موضوع به صورت ریز به ریز بررسی شد. ابوبصیر افزود: پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه در این جانمایی به لحاظ فنی و کلی هیچ نوع ایتم لازم برای جانمایی جایگاه سوخت لحاظ نشده بود و عرض کم خیابان و منتهی شدن به تقاطع کم عرض و همجواری با مدرسه و همسایگانی که در فاصله بسیار کمی از جایگاه بودند، یکی از دلایل جانمایی نادرست آن است. عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه ۵۰ درصد کار نیز پیش رفته بود و از همین رو این نگرانی و تشویش افکار عمومی ایجاد شده بود، اضافه کرد: لازم بود که دادستان در این زمینه که یک نوع مواجهه با فساد است، ورود کند. وی با اشاره به اینکه گاها افرادی که در مبدا و مرجع آن هستند مجرای کارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند، گفت: آنطور که بررسی کردیم این سرمایه‌گذار از استعلامات ۱۲ گانه برای ۵ مورد اقدام نکرده و اگر هم است استعلامات تاریخ گذشته است و این نمی تواند جایگزین مجوزهای مربوط باشد. ابویصیر تصریح کرد: با توجه به شرایطی که این منطقه برای جانمایی دارد اگر مجوزی هم از کمیسیون ماده ۵ گرفته شده است این قضیه باید وارسی شود و در صورت تخلف دادستان ورود کند. عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: به همین خاطر از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم دادستان ورود کنند و با خاطیان که به خودشان جرات دادند بدون پروانه مربوط اقدام به ساخت و ساز کردند، برخورد کنند. انتهای پیام/73005


شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید