Skip to main content


پتی نیوز – به گزارش جهان نيوز، بانک جهانی در جدیدترین به روزرسانی گزارش «امنیت غذایی» خود اعلام کرد، تورم اسمی مواد غذایی ایران در فوریه 2024 (بهمن 1402) نسبت به ماه قبل از آن 7.5 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، تورم اسمی مواد غذایی ایران در فوریه 31.2 درصد و در ماه ژانویه 38.7 درصد برآورد شده است.

همچنین در این گزارش، ایران به لحاظ تورم واقعی مواد غذایی در گروه کشورهای سبز قرار گرفته که تورم آنها زیر صفر است. تورم واقعی مواد غذایی یعنی، تورم اسمی مواد غذایی منهای تورم کلی. ایران، ماه گذشته در گروه کشورهای زرد یعنی دارای تورم واقعی بین 0 تا 2 درصد قرار داشت.کشورهایی که تورم واقعی‌شان بین 2 تا 5 درصد باشد در گروه قرمز و آنهایی که تورم واقعی‌شان بالای 5 درصد باشد در گروه بنفش قرار دارند.

بر اساس این گزارش، آرژانتین با تورم 296 درصدی و لبنان با تورم 181 درصدی و زیمباوه با تورم 84 درصدی، 3 کشور نخست با بالاترین تورم اسمی مواد غذایی هستند.∎​