Skip to main content


پتی نیوز –
محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت :

معاون وزیر کشاورزی گفته «ما در ایران می‌توانیم آب مورد نیاز ۲ میلیارد نفر را تأمین کنیم.»

از ایشان بخواهیم گزارش علمی مؤید این ادعا را منتشر کند. این‌ها همین ادعاها را به بالایی‌ها می‌فروشند و بالا می‌روند؛ برای بالا رفتن، سرزمینی را نابود می‌کنند.

عمق ‎پایتونیسم را شاهدیم.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

∎​