Skip to main content


پتی نیوز –
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران رقم کل بودجه امسال را ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رقم پیشنهادی سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ۷۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

∎​