Skip to main content


رئیس سازمان انرژی اتمی، سیزدهمین مسئول پاسخگو به تماس‌های مستقیم مردم بود و ایده‌ها، دغدغه‌ها و درخواست‌های آنها را شنید و قول پیگیری لازم را داد و یادآور شد که درِ اتاقش همیشه روی مردم باز است.