Skip to main content

[ad_1]

دیلیت اکانت تردز پست ها و داده‌های Threads شما را حذف نمی‌کند و روی حساب اینستاگرام شما تأثیر نمی‌گذارد. توجه داشته باشید که اگر اکانت اینستاگرام خود را دی اکتیو کنید، پروفایل Threads شما نیز غیرفعال خواهد شد.

حذف اکانت تردز خود در Android و iPhone:

  1. برای رفتن به پروفایل خود ، روی پروفایل در گوشه سمت چپ پایین ضربه بزنید.  2. روی تنظیما در بالا سمت چپ ضربه بزنید؛  3. روی اکانت حساب و سپس غیرفعال‌سازی اکانت ضربه بزنید؛  4. روی غیرفعال‌سازی اکانت Threads ضربه بزنید و سپس آن را تأیید کنید؛

فقط می‌توانید یک‌بار در هفته اکانت تردز خود را غیرفعال کنید؛

با غیرفعال کردن نمایه Threads خود، نمایه و محتوای خود را از نمایش در Threads پنهان می کنید. شما همچنین می توانید پست های جداگانه را حذف کنید.

دیلیت اکانت تردز بدون حذف اکانت اینستا

از آنجایی که Threads توسط اینستاگرام پشتیبانی می شود، برای حذف اکانت تردز و داده های برنامه Threads خود، دیگر نیازی به دی اکتیو کردن اکانت اینستاگرام ندارید.

نحوه حذف یک پست در Threads

نحوه حذف پست در Threads در Android و iPhone مراحل زیر را دنبال کنید

  1. برای رفتن به اکانت خود ، روی پروفایل در گوشه سمت چپ پایین ضربه بزنید.  2. روی گزینه بیشتر کنار پستی که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید؛  3. روی حذف و سپس برای تأیید آن دوباره روی حذف ضربه بزنید.

وقتی که پستی را حذف می‌کنید، دیگر در Threads قابل‌مشاهده نخواهد بود. بااین‌حال، اگر شخصی قبل از اینکه شما پستتان را حذف کنید به آن پاسخ داده باشد، پاسخ او به این پست حذف نخواهد شد.

[ad_2]

Source link