Skip to main content

به گزارش پتی نیوز، گزارش مرکز آمار ایران در خصوص پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری‌های سراسر کشور در تابستان 1401 منتشر شده است.این گزارش که در بر گیرنده آمارهای هر فصل است تعداد پروانه‌های صادر شده در هر استان و مساحت آنها را به متر مربع نشان می‌دهد.تعداد و مساحت پروانه‌های ساخت صادرشده در تابستان 1401در تابستان امسال و در کل کشور 32 هزار 360 عدد پروانه ساخت صادر شده است. این عدد در شهر تهران به هزار و 590 پروانه می‌رسد.بیشترین استانی که از سوی شهرداری‌ها برای آن پروانه ساخت صادر شده استان تهران است و پس از آن استان خراسان رضوی با دو هزار و 879 تعداد پروانه قرار دارد. کمترین آمار صدور پروانه ساخت هم متعلق به استان ایلام با 259 عدد است.میزان مساحت ثبت شده برای صدور پروانه ساخت در این گزارش در کل کشور طی تابستان امسال، 18 میلیون و 179 هزار و 959 متر مربع بوده که میزان آن در شهر تهران دو میلیون و 259 هزار و 942 متر مربع برآورد شده است.تعداد صدور پروانه‌ها در فصل قبل یعنی بهار 1401 ارقامی پایین‌تر را ثبت کرده است. تعداد صدور پروانه در بهار امسال به طور کلی 31 هزار و 497 عدد بوده که در شهر تهران به 739 عدد می‌رسد.بالاترین استان از نظر تعداد پروانه ساخت در این فصل استان فارس بوده است و پایین‌ترین ارقام همچنان به استان ایلام تعلق دارد.در تابستان 1400 آمارها تفاوت زیادی با تابستان امسال ندارند. تعداد کل پروانه‌های صادر شده در کشور 29 هزار و 644 عدد است و در شهر تهران هزار و 601 عدد پروانه صادر شده است.مساحت کل پروانه‌های صادرشده نیز حدود 18 میلیون و 394 متر مربع است که در شهر تهران به حدود 18 میلیون و 394 متر مربع می‌رسد.به طور کلی پروانه‌های ساخت صادرشده و مساحت آن در بهار 1401 نسبت به تابستان 1400 مقداری کاهش را تجربه کرده که دوباره در فصل بعد یعنی تابستان 1401 به حدود آمارهای قبلی بازگشته است.اما تعداد صدور پروانه‌ها به طور کلی و در ابعاد مختلف نشان‌دهنده چه رفتارهایی در بازار مسکن هستند و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارند؟برخی ساخت و سازها هنوز به بازار ارائه نشده استمنصور غیبی، کارشناس مسکن در این خصوص به پتی نیوز گفت: رفتار ساخت و ساز و اخذ پروانه تابع شرایط کسب و کار و اقتصاد است، یعنی افراد به‌عنوان سرمایه‌گذار در بازار حضور دارند. این جریانات چه از نظر تعداد و چه از لحاظ مساحت، نشان‌دهنده نوع نگاه انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن است.او افزود: همچنین باید به این نکته توجه کرد که میزان ساخت و سازی که انجام شده و در حالت اشباع قرار گرفته هنوز به بازار ارائه نشده است و در واقع این سازندگان روی این ملک‌ها در حالت انتظار ایستاده‌اند؛ آنها قصد دارند در بالاترین حالت ممکن سرمایه خود را نقد کنند. بنابراین کاهش و یا افزایش صدور پروانه ساخت صرفا نشان‌دهنده میزان ساخت و ساز نیست.این کارشناس بازار مسکن همچنین در مورد وضعیت ساخت و سازها بیان کرد: به طور کلی در بخش ساخت و ساز رکود وجود دارد و در حوزه مسکن دولت نتوانسته است رونق عادی و مورد پذیرش حوزه ساخت را نهادینه کند، در نتیجه این عامل باعث شده است که مردم نتوانند در بازار با اعتماد در حوزه تولید و عرضه رفتار کنند. اکنون تولیدکننده‌ها تکلیف نهایی خود را در بازار نمی‌دانند.احتمال کوچ سرمایه‌گذاران به بازارهای موازیاو در مورد ثبات نسبی آمار پروانه‌های ساخت نسبت به تابستان سال گذشته گفت: ممکن است در بازار یکسری سرمایه‌گذار و نیروهای جدید وارد شده باشد که به دلایل متفاوت علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشند، ولی افراد حرفه‌ای که در حال رصد بازار مسکن هستند بازارهای موازی را نیز می‌بینند و امکان کوچ نیز وجود دارد.او افزود: البته مردم خود نباید مسئول سرمایه‎‌های سرگردان باشند. دولت باید اصول و سازمانی مناسب تهیه کند که سود عادی و قطعی سرمایه‌گذار را تامین کند.تمایل به تولید ساختمان‌های کوچک‌متراژتعداد صدور پروانه‌های ساخت از بهار 1401 تا تابستان سال جاری حدود 115 درصد رشد کرده، اما مساحت پروانه‌ها در همین بازه تنها 6/6 درصد افزایش را تجربه کرده است.این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده این امر باشد که با وجود رشد دو برابری تقاضا برای پروانه ساخت، تمایل برای ساخت ساختمان‌های کوچک‌متراژ افزایش یافته است و سازنده‌ها ترجیح داده‌اند سرمایه خود را درگیر ساختمان‌هایی کنند که هزینه تولید آنها پایین‌تر است.آخرین اخبار حوره مسکن را در صفحه اخبار مسکن پتی نیوز بخوانید.