Skip to main content


پتی نیوز –

بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی کشور در حال حاضر سومین سال متوالی است که بدترین عملکرد را بین بازار‌های موازی ثبت کرده. بازاری که پتانسیل جذب سرمایه خرد و کلان را دارد و بستری مولد برای سرمایه‌گذران است و اگر هدایت نقدینگی در این بازار به درستی انجام شود مهم‌ترین محرک تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور است.
متاسفانه با بی‌تدبیری،تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای،قیمت‌گذاری دستوری،دست درازی به سود صنایع مادر بازار سرمایه به عنوان یک فضای نا امن سرمایه‌گذاری و در نهایت موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاری در این بازار شده است. 
 دولت به عنوان مهم‌ترین متولی این بازار نقش قابل توجهی در ایجاد بستری امن و اعتماد‌سازی و ورود سرمایه‌گذار به این بازار دارد. متاسفانه کارنامه دو ساله دولت فعلی نشان می‌دهد با وجود شعار‌های رنگارنگ حمایت از بازار و اعتماد‌سازی مجدد نه تنها هیچکدام عملی نشده است بلکه دولت با تداوم ایجاد فضای ناامن سرمایه‌گذاری از جمله تداوم قیمت‌گذاری دستوری صنایع، سرکوب قیمت ارز شرکت‌های صادراتی، دست درازی به سود صنایع مادر باعث افزایش سرسام‌آور هزینه شرکت‌ها شده است و باعث عدم ورود سرمایه‌گذار به بازار و هدایت نقدینگی به بازارهایی شده است که دولت تاثیر قابل توجهی در آن بازار ندارد آمار‌ها نشان می‌دهد در طول دو سال اخیر دولت فعلی بدترین عملکرد را در بازار سرمایه در مقایسه با عملکرد دو دولت قبل ثبت کرده است. 
در شرایط فعلی دولت با وجود کسری بودجه و فضای رکود تورمی که ایجاد کرده است به عنوان مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه تلقی می‌شود چرا که در ذهن سرمایه‌گذاران ترس و نااطمینانی ایجاد کرده است که هر لحظه ممکن است برای تامین مالی و جبران کسری بودجه می‌تواند صنعت را از سود دهی به مرز نابودی سوق دهد این مهم در بلندمدت به عنوان زنگ خاطری برای اقتصاد کشور خواهد بود صنایع غیر نفتی در وضعیت تحریمی کمک قابل توجهی به ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی ایفا می‌کنند دولت با دست درازی به سود این صنایع باعث نابودی تولید و هدایت نقدینگی به بازار‌های غیر مولد خواهد شد.
اما وضعیت فعلی بازار سرمایه نشان می‌دهد با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری طی سیکل‌های گذشته بازار سرمایه دوره رونق و رکودی را تجربه کرده است انتظارات تورمی اقزایش فزاینده نقدینگی افزایش قیمت ارز مهمترین درایور‌های رشد بازار از منظر سیستماتیک بوده به نظر می‌رسد سیکل رونق بازار آغاز شده است فراز و نشیب‌ها لازمه یک روند صعودی است بررسی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از قیمت سهام شرکت‌ها به سطح ارزندگی رسیده‌اند چرا که سرمایه‌گذاری به دید میان‌مدت در این بازار بازدهی بهتری نسبت به  بازار‌های موازی خواهد داشت ارزش معاملات به عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی شرایط بازار سرمایه نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت سرمایه گذران فعلا در وضعیت تردید و نا اطمینانی قرار دارند با وجود افت سه ماه اخیر بازار بیشتر استراتژی محافظه‌کارانه‌ای دارند این موضوع کاملا طبیعی است چرا که بررسی تکنیکی خیلی از سهام بازار نشان می‌دهد پنج یا ده درصد پایین‌تر کف‌های قیمتی جذابی را شناسایی خواهند کرد و با افزایش تدریجی ارزش معاملات پتاسیل یک رالی مجدد را خواهند داشت لذا سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند در وضعیت فعلی با وجود افت قیمتی بسیاری از سهام در چند ماه اخیر برای استارت یک رالی مجدد نیاز به قطعا نیاز به اصلاح زمانی دست به دست شدن سهام و فروکش شدن فشار فروش‌ها امری کاملا طبیعی است و نباید نگران وضعیت فعلی باشند چرا که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت این بازار صعودی ارزیابی می‌شود . 
 
 
 
∎​