کشاورزان پیاز کار زنجانی امسال تنها عایده ای که از کشت این محصول به دست آوردند ضرر و زیان بوده است، این در حالی است که تمام نهاده‌ها و ادوات موردنیاز تا چندین برابر جهش قیمتی یافته است بی‌آنکه حتی برای دریافت یکی از این نهاده‌ها حمایتی از طرف دولت دریافت کرده باشند.متأسفانه بسیاری از این تولیدکنندگان هنوز موفق به فروش محصول خود نشده و پیاز برداشتی آن‌ها به دلیل اینکه صادراتی انجام نمی‌شود لذا مشتری برای خرید ندارد و محصول تولیدی کشاورزان زنجانی در انبارها و خانه‌ها در حال از بین رفتن است. ضمن اینکه این روزها در بخش «زنجانرود و قره پشتلو» بسیاری از کشاورزان محصول خود را به دلیل نداشتن مشتری در صحرا رها کرده‌اند.بهرام بیات


۰۱:۱۰


۱۳۹۹-۱۲-۲۸

http://fna.ir/f354j4