در حالیکه نیاز سالانه روغن خوراکی در کشور چیزی در حدود 1.5 میلیون تن می باشد، 2.5 میلیون تن میزان واردات روغن به کشور است. حال با وجود 1 میلیون تن واردات چه چیز باعث شده در هفته های اخیر وضعیت این محصول مهم در سبد خانوار به هم ریخته و شاهد کمبود روغن خوراکی در بازار باشیم؟آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
تحریریه