Skip to main content

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان با صدور حکمی به مناسبت عید سعید فطر 100 زندانی در این کشور را مورد عفو قرار داد. بر اساس این گزارش، این افراد شامل زندانیانی می شود که در طول حبس اظهار ندامت کرده و در این مدت بیشترین همکاری را با مامورهای زندان انجام داده اند. بر اساس دستور رئیس جمهور، از کل عفوشدگان 3 نفر به طور کامل آزاد، 43 نفر از زندان با شروط آزاد شده است، مجازات 10 نفر مورد تخفیف قرار گرفت و مدت های مجازات 44 نفر کاهش یافته است.   12 نفر شهروند خارجی، 4 نفر مرد بالای 60 سال، 6 نفر زن و 52 نفر اعضای سابق سازمانهای ممنوع شده از جمله عفو شدگان هستند.  طبق فرمان یادشده سازمانهای مربوطه و استانداری های هر منطقه موظف هستند تا بیشترین خدمات را به این افراد برای برگشتن به جامعه و سازگاری اجتماعی صورت دهند. انتهای پیام/.