Skip to main content

چند روزی است که پاوه لباس سفیدی از جنس برف بر تن کرده که آثار برجای مانده‌ی آن جلوه‌های زیبایی از جنس طبیعت را رقم زده بود.آران رمضانی


۱۰:۴۹


۱۴۰۲-۱۱-۲۰0


http://fna.ir/3hqr32