Skip to main content

معمولی
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر (نمایندگی)
۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

معمولی
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

معمولی
۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…
صفر (نمایندگی)
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

معمولی
۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…
صفر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

معمولی
۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -…
صفر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پلاس اتوماتیک توربو
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر (نمایندگی)
۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰

پلاس اتوماتیک توربو
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

پلاس اتوماتیک توربو
۱۴۰۰ | ایران خودرو
صفر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پلاس اتوماتیک توربو
۱۳۹۹ | ایران خودرو
صفر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای توربو
۱۴۰۱ | ۶ دنده – ایران خودرو
صفر (نمایندگی)
۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

پلاس دنده ای توربو
۱۴۰۱ | ۵ دنده – ایران خودرو
صفر(نمایندگی)
۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

پلاس دنده ای توربو
۱۴۰۱ | ۵ دنده – ایران خودرو
صفر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای توربو
۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودرو
صفر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای توربو
۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودرو
صفر
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای ساده
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر (نمایندگی)
۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

پلاس دنده ای ساده
۱۴۰۱ | ایران خودرو
صفر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای ساده
۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودرو
صفر
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پلاس دنده ای ساده
۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودرو
صفر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: باما