Skip to main content

به گزارش پتی نیوز، قیمت سکه یک گرمی پارسیان به ۲ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدسکه دو گرمی پارسیان نیز در معاملات امروز با قیمت ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.سکه یک و نیم گرمی پارسیان هم با قیمت ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.بدین ترتیب قیمت انواع سکه پارسیان به طور میانگین ۲.۳۱ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشته است.