Skip to main content

، حداقل دستمزد کارگران با 39 درصد افزایش به دو میلیون و 655 هزار تومان افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهیانه در سال گذشته یک میلیون و 910 هزار و 427 تومان بود.این رقم متاسفانه قابل توجه بخش بزرگی از نیروی کار خواهد بود چرا که برخلاف قانون مولفه هایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد را دریافت نمی کنند. در هر حال، این سه مولفه نیز به ترتیب 50، 50 و 39 درصد افزایش یافتند تا حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون …

دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار ، نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی و معاونان وزرای اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد 1400 سرانجام با تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید. بر این اساس حداقل دستمزد برای سال 1400 به 2 میلیون و 655 هزار تومان خواهد رسید. بنابراین با احتساب همه اقلام دستمزدی، دستمزد ماهانه برای یک خانوار 3/ 3 نفری به بیش از 4 میلیون می رسد. کارشناسان معتقدند سیاست حداقل دستمزد راه حل م …

ستاره صبح – پس از تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد 1400؛ وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیئت وزیران ارسال می کند. به گزارش ایسنا، شورای عالی کار با افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد 1400 موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش 745 هزارتومانی به دو میلیون و 650 هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات شورای عالی کار، تصویب افزایش بن خواربار و حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به 600 هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران در فیش حقوقی سال آ …

شورای عالی کار با افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد سال 1400 کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و 912 هزار تومان به بیش از دو میلیون و 650 هزار تومان افزایش داد. جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود شش ساعت مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد 1400 به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را به 600 هزار تومان افزایش دادند. کمک هزینه مسکن کارگران نیز با تصویب ش …

حقوقی سال آینده کارگران 600 هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد 26 درصدی به اضافه عدد ثابت 248 هزار و 350 تومان و حداقل مزد روزانه 8278 تومان رسید. پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز 140 هزار تومان و حق اولاد 265 هزار تومان تعیین شد. در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد در سال 1400 …

به گزارش شهرآرانیوز ، علی دهقان کیا با بیان اینکه مابه التفاوت سبد سال 99 با سبد معیشت سال 1400، 1 میلیون و 955 هزار تومان است، گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار به دنبال افزایش دستمزد 1400 کارگران به همین میزان هستند و انتظار می رود که این میزان افزایش اعمال و پس از آن ماده 111 قانون تامین اجتماعی اجرا شود تا شاهد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در این قالب باشیم. وی افزود …

… به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر 4 میلیون و 190 هزار و 707 تومان در ماه خواهد بود. فرامرز توفیقی و آیت اسدی دو نماینده کارگران در شورای عالی کار هم افزایش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران …

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار شب گذشته پس از ساعتها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد 1400 موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش 745 هزار تومانی به دو میلیون و 650 هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب افزایش 50 هزار تومانی بن خواربار و افزایش 300 هزار تومانی حق مسکن بود که بر این اساس بن …

به طور کامل بر اساس تورم پوشش داده نشده، اما امسال سبد معیشت خانوار بیش از 60 درصد پوشش داده شد، قبلا پوشش سبد معیشت حدود 57 درصد بود. این نکته مثبت مصوبه شورای عالی کار است. وی گفت: چانه زنی های زیادی در جلسه شورای عالی کار انجام شد و بالاخره توافق حاصل شد، سبد معیشت یک خانوار کارگری با بعد 3.3 نفر در ماه 6 میلیون و 840 هزار تومان تعیین شده است که حداقل مزد کارگران برای سال آینده بیش از 60 …

اساس بن خواربار به 450 هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیات وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران 600 هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد 26 درصدی به اضافه عدد ثابت 248 هزار و 350 تومان و حداقل مزد روزانه 8278 تومان رسید. پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز 140 هزار تومان و حق اولاد 265 هزار تومان تعیین …

تومان می شود که با سایر آیتم های مزدی به بالای 4 میلیون تومان خواهد رسید. رقم بن مسکن باید به تصویب هیئت وزیران برسد اما در مجموع دستمزد حداقل بگیران در سال 1400 بالای 4 میلیون خواهد بود. در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از 4 میلیون و 940 هزار تومان در اسفند 1398 به 6 میلیون و 895 هزار تومان در اسفند 1399 افزایش یافت و در حقیقت شورای عالی کار …

. همچنین قرار شد مزد سایر سطوح با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت اضافه شود. بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر 4 میلیون و 190 هزار و 707 تومان در ماه خواهد بود. حق اولاد برای هر فرزند 2 میلیون و 655 هزار و 493 ریال همچنین …

جلسات مزد حاضر به پذیرش افزایش 34 درصدی پایه مزد شدند اما در مدل پیشنهادی آنها، این افزایش 34 درصدی فقط شامل پایه مزد می شود که در سال 99 معادل یک میلیون و 910 هزارتومان بوده است و سایر مزایای مزدی شامل حق بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد، ریالی افزایش نمی یابد.بر اساس افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد در سال 1400، کارگران در مجموع 4 میلیون و 111 هزار و 417 تومان هر ماه دریافت خواهند کرد. در …

4 میلیون و 110 هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب بر اساس محاسبات دولتی حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان برای خانوار 3.3 نفره خواهد بود. اگرچه با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال1400 از رسیدن حداقل حقوق یک خانوار 3.3 نفره به 4 میلیون و 200 هزار تومان سخن گفته می شود اما در عمل این دستمزد تنها 61 درصد هزینه معیشت این خانوار را بر اساس محاسبه کمیته مزد …

مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از سایز سطوح مزدی طبعیت می نمایند. برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 حقوق بگیران تحت بیمه تأمین اجتماعی نیز، اولین جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا، علی رغم سنت سال های قبل، در روز 26 اسفند ماه برگزار شد که پس از برگزاری سه جلسه تا 29 اسفند ماه، نتوانست به نتیجه روشنی برسد. علی خدایی عضو شورای عالی کار در همین ارتباط اظهار داشت: آنچه که …

دستمزد سال 1400 کارگران در جلسه عصر امروز شورای عالی کار که تا دقایقی قبل ادامه داشت، با 39 درصد افزایش نسبت به سالجاری، 2 میلیون و 655 هزار تومان تعیین شد. جلسه شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد 1400 برگزار و حداقل دستمزد با رشد 39 درصدی به 2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان تعیین شد. همچنین بن کارگری 600 هزار تومان، بن مسکن 450 هزار تومان، پایه سنوات 140 هزار تومان و حق اولاد …

طرح متناسب سازی یعنی از ابتدای مرداد محاسبه و به حساب آنان واریز می شود. یکسان سازی حقوق بازنشستگان در 1400 محقق می شود روزنامه شرق 24 اسفند به گفت و گو با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و نوشت: در سال 98 ما از طریق مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری- کارفرمایی به یک سبد حداقل معیشتی برای خانواده های دو سه نفره رسیدیم که آن چهارمیلیون و 900 هزار تومان را …

ستاره صبح – علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با پتی نیوز گفت: ما از روند تعیین دستمزد رضایت نداریم اما به عدد تعیین شده رضایت دادیم. میزان افزایش هزینه ها در سال 99، حدود یک میلیون و 900 هزار تومان بود که با افزایش مزد، حدود یک میلیون و 200 هزار تومان به حداقل مزد افزوده شد. هدف گذاری گروه کارگری این بود که افزایش زیر 40 درصد را به هیچ عنوان نپذیرند. اکنون مجموع اضافه شده …

بازنشستگان حل شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: تأثیر افزایش دستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از 4 تا 5 درصد است. امیدواریم به بهانه افزایش دستمزد قیمت ها افزایش نیابد، امیدواریم نهادهای ناظر به این مسئله توجه کنند. دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقل های زندگی کارگران را تأمین نمی کند. نمایندگان کارگران از مبلغ تعیین شده دستمزد رضایت ندارند./ تسنیم …

از کم کاری های دولت است. باقری درباره مشکلات احتمالی کارگران ناشی از افزایش دستمزد گفت: متاسفانه برخی از کارفرمایان از تعدیل نیرو سخن گفته اند و عده ای به دنبال استخدام نیروی انسانی مجرد هستند. اگر یک کارگر در هر ماه 4 میلیون و 110 هزار تومان دریافت کند، مزد او حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان با سبد معیشت اختلاف دارد. این کارشناس افزود: ما نسبت به صحبت های مطرح شده در برنامه …

به گزارش یوپنا جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود 6 ساعت مذاکره فشرده به پایان رسید. براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه های مزدی 39 درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با 1.3 فرزند با احتساب بن 600 هزار تومانی، سنوات 140 هزار تومانی و حق مسکن 450 هزار تومانی به 41907077 ریال رسید. با افزایش 39 درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به …

جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود 6 ساعت مذاکره فشرده با تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد سال 1400 به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را 450 هزار تومان و حق مسکن کارگران را 600 هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز 26 درصد تصویب شد. جزئیات آیتم های مزد کارگری: دستمزد روزانه: 885.165 ریال دستمزد ماهیانه: 26.554.925 ریال پایه سنوات: 1.400.00 ریال بن: 6.000.000 ریال مسکن: 4.500.000 ریال ایسنا …

تعیین حداقل دستمزد منتفی نمی کند و شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را مشخص می کند. متوجهم ولی پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهوری این امکان را به کارفرما می دهد که پایان سال قرارداد کاری را به پایان برساند و در آغاز سال تازه با کارگر توافق کاری تازه ببندد. در این شرایط کارگری با سال ها سابقه کار در یک مجموعه ممکن است حداقل دستمزد را بگیرد! نه در مشاغل دائمی ما تعیین حداقل زمان کردیم …

به گزارش شهرآرانیوز ، بازنشستگان کارگری در انتظار هدیه مدیرعامل سازمان برای پایان سال هستند. بر اساس پیگیری ها، مبلغ پرداختی در پایان سال هنوز نهایی نشده و صد درصد مشخص نیست بنابراین اعدادی که برخی رسانه ها اعلام می کنند، چندان صحت ندارد. از قرار، مدیرعامل سازمان قرار است برای پرداخت هدیه پایان سال به بازنشستگان کارگری مجوز صادر کند. بازنشستگان می گویند: امیدواریم با پرداخت این مبلغ …

به گزارش آذرمغان به نقل از ایرنا، سومین نشست شورای عالی کار ساعت 18 با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. سرانجام پس از ساعت ها چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل مزد کارگران به مبلغ چهارمیلیون و 200 هزارتومان تعیین شد. گفتنی است سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد برای سال 1400 به میزان …

سومین نشست شورای عالی کار ساعت 18 با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. سرانجام پس از ساعت ها چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل مزد کارگران تعیین شد. گفتنی است سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد برای سال 1400 به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شده بود. حق مسکن 450 هزار تومان و 600 …

خوزنامه| رقم دستمزد کارگران دقایقی پیش در جلسه شورای عالی کار مشخص شد. حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش 39 درصدی به 4 میلیون و 200 هزار تومان برای خانواده 3/3 نفری رسید. جزئیات آیتم های مزد کارگری

صورت روزانه 82 هزار و 785 ریال یا ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال اضافه شود. به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بن کارگری از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان، حق مسکن از 300 هزار تومان به 450 هزار تومان و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با 39 درصد افزایش اضافه می شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر 4 میلیون و 100 هزار تومان در ماه خواهد بود. همچنین فرامرز توفیقی و آیت اسدی دو نماینده کارگران در شورای عالی کار هم افزایش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار تأیید کردند. …

…> دبیرکل کانون عالی کارفرمایی بیان کرد:جامعه کارگری بعد از سال ها پذیرفت و مزد منطقه ای را پژوهش کند. امیدواریم از سال آینده مزد منطقه ای و صنایع مختلف اجرا شود. دغدغه کارفرمایی روی صنایع کوچک است. وی تأکید کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران بود. بعد از تعیین مزد 99 حدود 51.5 درصد سبد معیشت را تأمین کردیم. اما امسال حدود 61.5 درصد از سبد معیشت کارگران تأمین می شود. افزایش دستمزد روی پایه حقوق برای کمک به بازنشستگان بود. …

عبارت دیگر، اشتباهات مداوم در مذاکرات مزدی چند دهه اخیر نمی تواند توجیهی برای عجیب بودن جلسه امسال باشد. در تجربه سال گذشته، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد 1399 برگزار نشده بود که طرف کارفرمایی با ارسال نامه ای رسمی تقاضا کرد یا دستمزد افزایش پیدا نکند یا نهایتا افزایش حداقل مزد 15درصد باشد؛ حرفی که به نوعی از سوی نمایندگان دولت نیز در جلسه مطرح و عملا باعث شد قطار مذاکرات مزد از …