Skip to main content

به گزارش پتی نیوز، روز گذشته بازار سهام با رشد کمی به کار خود پایان داد و شاخص کل با دو هزار واحد مثبت در محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد قرار گرفت. همچنین روز گذشته در سایت کدال مجوز افزایش سرمایه چند شرکت بورسی هم منتشر شد._ شسینا : به علت اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی افزایش سرمایه ۲۲۴۳ درصدی خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهد. سرمایه فعلی این شرکت ۳۵۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان است._ قشیر:  به علت اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی افزایش سرمایه ۱۳۶ درصدی خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهد. سرمایه فعلی این شرکت ۷۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان است._قاسم:  به علت اصلاح ساختار مالی افزایش سرمایه ۷۱ درصدی خود را از محل سود انباشته می‌دهد. سرمایه فعلی این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان است._ بکام : به علت اصلاح ساختار مالی افزایش سرمایه ۲۵ درصدی خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می‌دهد. سرمایه فعلی این شرکت هزار و ۴ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان است._ غزر: به علت اجرای طرح توسعه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی خود را از محل سود انباشته می‌‌دهد. سرمایه فعلی این شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان است. آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس پتی نیوز بخوانید.