Skip to main content

خبرآنلاین: همتی خطاب به سعید جلیلی گفت: ورودی بانک مرکزی به 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به جای این که قیمت دلار 55 هزار تومان شود، بیست هزار تومان شده است. شما در زمین ترامپ بازی کرده اید و پدر کشور را درآوردید …