Skip to main contentبه گزارش پتی نیوز به نقل از مهر، سازمان خصوصی سازی درحالی عرضه بلوک ۱۵ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس برای فردا چهارشنبه ۱۵ دی ماه را آگهی کرده که خبرهای دریافتی از جلسه دیشب هیأت واگذاری از عدم معامله این سهم مدیریتی در روز آینده دارد.
شب گذشته هیأت واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی با حضور اعضا تشکیل جلسه داد که طی آن ضمن موافقت با واگذاری صرفاً بلوک ۱۵ درصدی سهام مدیریتی هلدینگ خلیج فارس با آگهی مجدد آن و آماده سازی شرایط مجدد عرضه در ۲۰ روز آینده موافقت شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی پیش از این با اشاره به قرار گرفتن نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، گفته بود: «بلوک ۱۸ درصدی سهام این شرکت در قالب بلوک‌های ۱۵، ۲ و ۱ درصدی در بورس واگذار شود.»
به گفته وی بلوک‌های ۱ و ۲ درصدی سهام این شرکت به صورت نقدی به ترتیب در روزهای ۱۱ و ۱۲ دیماه و بلوک ۱۵ درصدی سهام آن شرکت به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله اقساط در روز ۱۵ دیماه در بورس واگذار می‌شود.
متقاضیان خریدار بلوک مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دلیل نواقص مدارک و مستندات درخواستی از سوی گارگروه پایش اهلیت سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس که به نظر می‌رسد با توجه به ارزش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی این معامله در تکاپوی تأمین منابع مورد نیاز هستند.