Skip to main content

به گزارش پتی نیوز، در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه‌ای از نرخ کارمزد در بازار‌های رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید ۱ میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر ۲۷۵ تومان کارمزد اخذ می‌شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش ۱ میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر ۷۴۲۴ تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از ۳۰ برابر شبکه بانکی کارمزد می‌سازد.عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می‌گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری‌های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و … برای توسعه زیرساخت‌های فنی شبکه بانکی در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکار‌های مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد ۶۰ درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.منبع: ایبنا