Skip to main content


برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات برای تامین بخش زیادی از نیاز کشور به موبایل از تولید ایرانی – پتی نیوز

پربازدیدترین ها