Skip to main content


پتی نیوز –
به گزارش قدس آنلاین، سید مهدی طغیانی درباره تصمیم دولت برای ساماندهی توزیع ارز ترجیحی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی برای سال آینده در نظر گرفتند، البته هنوز در این باره در صحن مجلس تصمیم‌گیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هم مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشخص شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست روشن و مشخص دولت این است که ارز ترجیحی حذف شود و حتی تاکید آنان بر این است که می‌توانند این کار را بدون آنکه تبعات ویژه‌ای داشته باشد، انجام دهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: دولت می‌گوید پس از حذف ارز ترجیحی، یکسری پرداخت‌های جبرانی را در دستور کار دارد؛ اما هنوز در دولت هم در این باره اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه راهکار جایگزین به صورت نقدی باشد و یا آنکه در قالب کالا به مردم داده شود.
طغیانی ادامه داد: هنوز در دولت درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی جمع بندی کامل نشده است؛ اما آنان به صورت اجمالی می‌گویند که حتماً راهکارهای جبرانی دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جو کلی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، تعداد نمایندگان مخالف و موافق حذف ارز ترجیحی تقریباً برابر است. بنده فکر می‌کنم مجلس با دولت در این موضوع همراهی خواهد کرد و خواسته دولت برای حذف ارز ترجیحی البته همراه با در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، عملیاتی شود.
منبع: مهر

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هم مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشخص شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست روشن و مشخص دولت این است که ارز ترجیحی حذف شود و حتی تاکید آنان بر این است که می‌توانند این کار را بدون آنکه تبعات ویژه‌ای داشته باشد، انجام دهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: دولت می‌گوید پس از حذف ارز ترجیحی، یکسری پرداخت‌های جبرانی را در دستور کار دارد؛ اما هنوز در دولت هم در این باره اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه راهکار جایگزین به صورت نقدی باشد و یا آنکه در قالب کالا به مردم داده شود.
طغیانی ادامه داد: هنوز در دولت درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی جمع بندی کامل نشده است؛ اما آنان به صورت اجمالی می‌گویند که حتماً راهکارهای جبرانی دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جو کلی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، تعداد نمایندگان مخالف و موافق حذف ارز ترجیحی تقریباً برابر است. بنده فکر می‌کنم مجلس با دولت در این موضوع همراهی خواهد کرد و خواسته دولت برای حذف ارز ترجیحی البته همراه با در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، عملیاتی شود.
منبع: مهر
∎​