Skip to main content


پتی نیوز –
به گزارش قدس آنلاین، مصطفی قمری وفا روز یکشنبه در این توئیت نوشت: از ابتدای امسال ۳۷۸ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: مبلغ این مقدار وام ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که رشد ۴۰ درصدی داشته است.
وی یادآور شد: تعداد وام فرزندآوری ۲۷۶ هزار و ۲۰۰ فقره و به مبلغ ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و همچنین وام ودیعه مسکن از ۶ تیر تا امروز، ۳۶ هزار و ۱۰۰ فقره به مبلغ ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
∎​